Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Nieruchomości | 10/2018
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.18.10.2
Agnieszka Żelazna

Ustawą z dnia 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496) wprowadzono szereg zmian do obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.; dalej KZNU).