Zmiany w projekcie ustawy przekształceniowej

Nieruchomości | 12/2016

Według doniesień prasowych rząd na jednym z listopadowych posiedzeń Komitetu Stałego Rady Ministrów podjął decyzję w sprawie objęcia modyfikacjami przewidzianymi w projekcie tzw. ustawy przekształceniowej (o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntów) nie tylko terenów pod budynkami wielorodzinnymi, ale także pod jednorodzinnymi. Oznacza to, że możliwe będzie uwłaszczenie się właścicieli domów jednorodzinnych na prawie użytkowania wieczystego.

Według doniesień prasowych rząd na jednym z listopadowych posiedzeń Komitetu Stałego Rady Ministrów podjął decyzję w sprawie objęcia modyfikacjami przewidzianymi w projekcie tzw. ustawy przekształceniowej (o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntów) nie tylko terenów pod budynkami wielorodzinnymi, ale także pod jednorodzinnymi. Oznacza to, że możliwe będzie uwłaszczenie się właścicieli domów jednorodzinnych na prawie użytkowania wieczystego. Powodem, dla którego w ogóle zajęto się wspomnianą tematyką, było uproszczenie przepisów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadku właścicieli mieszkań w blokach mieszkalnych. Dotychczas działanie to było możliwe jednak pod warunkiem zgody wszystkich współużytkowników. W celu ułatwienia sytuacji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło decyzję o uwłaszczeniu wszystkich z mocy prawa. W pierwotnej wersji modyfikacja przepisów miała dotyczyć, jak wspomniano wcześniej, wyłącznie właścicieli lokali mieszkalnych w blokach. Okazuje się jednak, że plany te są już nieaktualne, a liczba osób, których będą dotyczyć zmiany wzrośnie (właściwie modyfikacje mają nie dotyczyć wyłącznie użytkowników wieczystych stricte komercyjnych działek). Oprócz powyższego zdecydowano, że regulacje ustawy przekształceniowej będą dotyczyły także właściciele lokali, które rok temu nie były jeszcze gotowe. Co więcej, zmianie ma ulec także sposób rozliczania opłaty za przekształcenie własności miejsca garażowego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przewidującym różne terminy spłat, zdecydowano, że okres wnoszenia wspomnianej opłaty ma wynosić 20 lat, czyli być taki sam, jak w przypadku mieszkania. Wysokość opłaty przekształceniowej związanej z lokalem będzie uzależniana od dotychczasowej sumy rocznej opłaty wnoszonej przez użytkownika. Obecne aktualizacje wysokości stawki mają zostać zastąpione przez waloryzację w oparciu o wskaźniki GUS.