Zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych w 2019 r.

Nieruchomości | 1/2019
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.1.6
Jakub Jankowski
Zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych w 2019 r.

Od początku 2018 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje dosyć specyficzna i nietypowa danina, jaką niewątpliwie jest konstrukcja tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Podatek ten od samego początku wzbudzał liczne kontrowersje w środowisku podatników inwestujących nieruchomości oraz doktrynie prawa podatkowego. Wobec niniejszej daniny podnoszone były zarzuty co do jej niezgodności z prawem unijnym oraz polską Konstytucją. Wskazywano również na negatywny wpływ podatku na rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Ustawodawca mając na uwadze liczne uwagi i zastrzeżenia do konstrukcji podatku, zdecydował na nowelizację przepisów i wprowadzenie w tym zakresie istotnych zmian z dniem 1.1.2019 r.