Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – cz. III (ost.)

Nieruchomości | 4/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.4.4
Agnieszka Żelazna

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” – po raz już ostatni – powracamy do omawiania zmian prawnych wprowadzonych przepisami ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.