Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, cz. I

Nieruchomości | 2/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.2.2
Agnieszka Żelazna

W dniu 20.12.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Na łamach „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną najistotniejsze z przyjętych zmian legislacyjnych.