Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów

Nieruchomości | 3/2021
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.21.3.5
Agnieszka Żelazna

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zmiany do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.; dalej: OchrLokU), wprowadzone przepisami ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 11), które wejdą w życie z dniem 1.07.2021 r.