Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Nieruchomości | 6/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.6.2
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26.4.2019 r. Sejm uchwalił oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw (dalej: ZmUstrRolU), wprowadzającą także zmiany do ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy z 10.2.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Uchwalony Tekst ZmUstrRolU został przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. W pierwszej połowie maja 2019 roku ZmUstrRolU czekała na ewentualne poprawki senackie i podpis Prezydenta.