Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – cz. II

Nieruchomości | 3/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.3.3
Agnieszka Żelazna

W dniu 11.2.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” powracamy do omawiania zmian wprowadzonych dokonaną nowelizacją.