Zmiana sposobu korzystania obiektu pensjonatowego a stawka podatku od nieruchomości

Nieruchomości | 10/2018
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.18.10.9
Maciej Kamiński

Zwykle przeznaczenie zostaje określone na etapie projektowania i determinuje sposób użytkowania przez cały okres trwania nieruchomości. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Zapraszam do lektury artykułu, w którym przybliżone zostaną kwestie związane ze zmianą przeznaczenia nieruchomości oraz związanych z tym implikacji podatkowych. Na wstępie należy zaznaczyć, że omawiana problematyka dotyczy dość wąskiego spektrum nieruchomości, które ze względu na swoją specyfikę zakwalifikować można zarówno do grupy nieruchomości użytkowych, jak i mieszkalnych. Zaliczyć można do niego obiekty turystyczne świadczące usługi zakwaterowania lub noclegowe, niebędące hotelami. W praktyce najczęściej są to nieruchomości pensjonatowe i agroturystyczne, dla których faktyczny sposób korzystania z nieruchomości wykracza poza przeznaczenie w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym mogą zostać zakwalifikowane jako nieruchomości mieszkalne oraz użytkowe, co wpływa w istotny sposób na wysokość podatku od nieruchomości oraz koszty utrzymania obiektu.