Zbycie prywatnej nieruchomości w kontekście podatku od towarów i usług

Nieruchomości | 12/2017
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Przemysław Szymczyk
Zbycie prywatnej nieruchomości w kontekście podatku od towarów i usług

Szczególnie kontrowersyjną kwestią na gruncie podmiotowości prawnej w podatku VAT jest status podatkowy osób fizycznych, które nie prowadząc formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej, dokonują przekwalifikowania własnych nieruchomości rolnych na tereny budowlane, a następnie je dzielą i sprzedają w postaci mniejszych działek po wyższej cenie. Pierwotnie większość organów fiskalnych twierdziła, że osoby takie stają się automatycznie podatnikami. Powyższy problem ma szczególnie duże znaczenie praktyczne, gdyż dostawa terenów budowlanych ze względu na ich specyfikę podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy podatnikowi przysługuje z tytułu ich nabycia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku nieruchomości zabudowanych, których dostawa (przy braku prawa do odliczenia) korzysta ze zwolnienia. Ponieważ sprzedaż nieruchomości gruntowych często dotyczy działek nabytych w okolicznościach uniemożliwiających obniżenie podatku należnego (w szczególności nabytych od niepodatników), objęcie jej podatkiem VAT oznacza dodatkowy koszt. Co więcej, kupującymi równie często są osoby fizyczne nabywające nieruchomości do majątku osobistego, a więc im również nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. W ten sposób działki te stają się mniej konkurencyjne cenowo wobec innych nieruchomości zbywanych przez podmioty nie uznawane za podatników.