Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat – różne interpretacje obowiązujących przepisów

Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat – różne interpretacje obowiązujących przepisów

Nieruchomości | Lipiec 2011
Moduł: nieruchomości
Leszek Hardek

Do końca 2011 r. osoby fizyczne sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będą żyły w świecie trzech różnych podatków, które mogą je dotknąć. Informacja ta wydaje się być niewiarygodna, lecz jest prawdziwa!

Trzy daty, trzy systemy

Osoba zbywająca nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia zobowiązana jest do zapłacenia podatku. Jakiej wysokości i z jakiej ulgi może skorzystać, to wszystko zależy od daty nabycia nieruchomości. Wyróżnić tu można trzy systemy podatkowe, które powiązane są z trzema konkretnymi datami. Są to:

1. 10% zryczałtowany podatek od przychodu, jeśli nieruchomość została nabyta przed 1.1.2007 r.;

2. 19% podatek od dochodu, jeśli nieruchomość została nabyta pomiędzy 1.1.2007 r. a 31.12.2008 r.;

3. 19% podatek od dochodu dla osób, które nabyły nieruchomość po 1.1.2009 r.

Jak oblicza się okres 5 lat?

Okres ten liczymy pełnymi latami kalendarzowymi. Nie ma zatem znaczenia dzień i miesiąc nabycia nieruchomości, a jedynie rok. Przykładowo – nieruchomość nabytą np. w styczniu 2008 r. można będzie sprzedać bez podatku dopiero po 1.1.2014 r.

I system podatkowy

Wymieniony powyżej podatek w „I systemie podatkowym” nie będzie występował, jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny. Należy jednak zwrócić uwagę, czy spadkobierca nie był zwolniony z podatku od spadku i darowizn, ponieważ możemy mieć do czynienia z ewentualną zapłatą podatku, z którego zostało się zwolnionym. Tutaj także [...]