Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a zadatek

Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a zadatek

Nieruchomości | 05 [141] maj 2010
Moduł: nieruchomości
Leszek Hardek

Do końca 2011 r. osoby fizyczne sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będą „żyły w świecie” trzech różnych podatków, które mogą ich obowiązywać. Informacja ta wydaje się być niewiarygodna. Zbywający nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia zobowiązani są bowiem zapłacić podatek.

Jakiej wysokości i z jakiej ulgi będą mogli skorzystać, to wszystko zależy od daty nabycia nieruchomości. I tak zapłacimy:

1. 10% zryczałtowany podatek od przychodu, jeśli nieruchomość została nabyta przed 1.1.2007 r. (system I);

2. 19% podatek od dochodu, jeśli nieruchomość została nabyta pomiędzy 1.1.2007 r. a 31.12.2008 r. (system II);

3. 19% podatek od dochodu dla osób, które nabyły nieruchomość po 1.1.2009 r. (system III).

System I

Jak oblicza się okres 5 lat? Okres ten liczymy pełnymi latami kalendarzowymi. Nie ma znaczenia dzień i miesiąc nabycia nieruchomości, a jedynie rok. Czyli dla nieruchomości nabytej np. w 2008 r., bez podatku będzie można ją sprzedać najwcześniej 1.1.2014 r.

Wymieniony powyżej podatek w I „systemie” podatkowym nie będzie występował, jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny. Należy jednak zwrócić uwagę, czy spadkobierca [...]