Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa po uwłaszczeniu przedsiębiorstw państwowych

Nieruchomości | 5/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.5.3
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa po uwłaszczeniu przedsiębiorstw państwowych

Problematyka zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, przez przedsiębiorstwa państwowe po ich uwłaszczeniu, nie jest materią łatwą i jako taka doczekała się zarówno w doktrynie, jak i judykaturze wielu, niejednokrotnie odmiennych poglądów. W kontekście powyższego podejmowano zagadnienie nabycia ex lege służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w wyniku uwłaszczenia przedsiębiorstw przesyłowych na urządzeniach przesyłowych, jak też możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, a co za tym idzie możliwość zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomości objętej prawem użytkowania wieczystego. Sprzeczność prezentowanych poglądów skłania do przybliżenia zagadnienia niniejszym artykułem.