Zasady pomiaru powierzchni użytkowej lokali

Nieruchomości | 10/2016
Moduł: nieruchomości
Radosław Gaca

Zagadnienia związane z zasadami pomiaru powierzchni nieruchomości w części obejmującej składniki budowlane od długiego czasu stanowią przedmiot dyskusji środowiskowych. O ile problematyka pomiaru powierzchni budynków nie została jak dotąd jednoznacznie uregulowana, o tyle zasady pomiaru powierzchni lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności zostały uregulowane w przepisach prawa bardzo szczegółowo.