Zapowiedź zmian w zasadach rozliczania opłat adiacenckich

Nieruchomości | 4/2019

Posłowie pracują nad projektem zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, które miałyby porządkować zasady wnoszenia opłat adiacenckich.

Posłowie pracują nad projektem zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, które miałyby porządkować zasady wnoszenia opłat adiacenckich. Wśród proponowanych zmian znalazły się propozycje, by gmina mogła na wniosek mieszkańca w uzasadnionych przypadkach rozłożyć na raty albo nawet umorzyć część bądź całą opłatę, czy też przesunąć termin płatności.
Wspomniane prace stanowią reakcję na obywatelską inicjatywę jednego z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, który skierował do Parlamentu stosowne pismo, a tym zajęła się Sejmowa Komisja do spraw Petycji. W całej sprawie chodzi o duże pieniądze – opłaty adiacenckie, choć w myśl przepisów nie mogą być wyższe niż 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po podziale, często oscylują wokół poważnych kwot.