Zamiary podatnika są istotne, ale ulegają zmianie

Nieruchomości | 12 [124] grudzień 2008

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, iż właściciela działek, który nabył je dla celów osobistych, a następnie zbył je, należy uznać w świetle ustawy o VAT za przedsiębiorcę. Fakt ten rodzi po stronie sprzedającego obowiązek uiszczenia podatku VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł (I SA/OI, 367, 368/08), iż właściciela działek, który nabył je dla celów osobistych, a następnie zbył je, należy uznać w świetle ustawy o VAT za przedsiębiorcę. Fakt ten rodzi po stronie sprzedającego obowiązek uiszczenia podatku VAT.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż podatnik nabył w latach 70. znaczną ilość gruntów. W 2004 r. postanowił jego część sprzedać. W tym celu dokonał jego przekwalifikowania, podziałów geodezyjnych, uzbroił go w prąd, wodę i kanalizację, a także zamieścił stosowne ogłoszenia w prasie. Nie dokonał jednak rejestracji swej działalność, gdyż nie uważała się za podatnika VAT.

W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego sprzedający argumentował, iż nieruchomość były wyprzedawane, jako pochodzące z majątku osobistego. Wskazywał także, iż chęć osiągnięcia przez niego jak najwyższej ceny ze sprzedaży, nie może być przesadzać o tym, iż dana osoba jest podatnikiem VAT. Taka argumentacja nie przekonała organów podatkowych. W pierwszej kolejności podniosły one, że sprzedający poniósł znaczne nakłady finansowe na nieruchomości, aby podnieść ich wartość rynkową. Wiązało się to z określonym ryzykiem, które jest elementem każdej działalności gospodarczej. Argumentowano także, iż okoliczność nabycia nieruchomości do majątku osobistego, nie wyłącza możliwości jego zbycia, w ramach działalności gospodarczej.

WSA podzielił pogląd organów podatkowych. W uzasadnieniu podano, iż zamiary są istotne, ale ulegają zmianie. Zdaniem Sądu, najistotniejsze są okoliczności danej sprawy, dlatego też nie ma znaczenia, iż grunt został nabyty do majątku osobistego na własne potrzeby. Jeżeli dana osoba spełnia przesłanki, które kwalifikują ją, jako podatnika, musi ona opłacać podatek VAT.

Źródło: Rzeczpospolita