Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości | 6/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.6.6
Rafał Golat
Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady odstępowania od umów. Ich stosowanie w obrocie nieruchomościami może budzić wątpliwości z uwagi na specyfikę składających się na ten obrót, różnego rodzaju umów.