Zakaz stosowania klauzul umownych zmieniających wysokość podatku VAT

Nieruchomości | 10 [122] październik 2008

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazane jest stosowanie we wzorcach umów klauzuli zawierającej zapis stanowiący, iż w przypadku zmiany przepisów o VAT...

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (XVII Ama 30/08), zakazane jest stosowanie we wzorcach umów klauzuli zawierającej zapis stanowiący, iż w przypadku zmiany przepisów o VAT (w tym stawek opodatkowania) w trakcie realizacji umowy będzie podstawą korekty ceny. Cena nie może być podwyższona o wartość zmiany stawki VAT.

Sąd wydał takie orzeczenie w sprawie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu. TBS budował domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej wraz z garażami przy ulicy Milenijnej. W stosowanych wzorcach umów Towarzystwo zastrzegało, iż zmiana przepisów o VAT (w tym stawek opodatkowania) w trakcie realizacji umowy będzie podstawą korekty ceny. Miała być ona podwyższona o wartość zmiany stawki VAT. Zastrzeżenie to wprowadzono na wypadek, gdyby przestała obowiązywać preferencyjna stawka (7%) w budownictwie. Łódzka delegatura UOKiK stwierdziła, że wskazane klauzule w umowie stanowią naruszenie przepisów. W związku z tym Urząd nałożył na TBS karę w wysokości 5 tys. zł. Urzędnicy argumentowali, że postanowienia umów o podobnym sensie i znaczeniu były już uprzednio uznawane za niedozwolone. TBS, jako podmiot profesjonalny, winien być w tej kwestii zorientowany, wobec czego nie wolno mu stosować takich zapisów. Stosowanie wskazanych zapisów naruszać będzie wówczas postanowienia art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.)

Sąd oddalił skargę TBS na decyzję UOKiK. Zakaz stosowania klauzul figurujących w rejestrze dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu zapadł prawomocny wyrok w sprawie. Wyrok taki jest bowiem skuteczny także wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia do rejestru prowadzonego w UOKiK.