Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. I

Nieruchomości | 12/2017
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z dnia 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.; dalej ZagospWspGrU) regulują tryb i zasady zagospodarowania wspólnot gruntowych, wprost w niej zdefiniowanych. W bieżącym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostanie pojęcie „wspólnoty gruntowej” oraz uczestnika tejże wspólnoty w rozumieniu ZagospWspGrU, celem lepszego zrozumienia przepisów ustawy.