XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Nieruchomości | 10 [74] październik 04
Moduł: nieruchomości
Wojciech Nurek

W dniach 9-11.9.2004 r. odbyła się w Rzeszowie XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. „Refleksje nad zawodem Rzeczoznawcy Majątkowego w Unii Europejskiej - Nadzieje i zagrożenia”. Z niezwykle szerokiego i ogólnego tematu wnioskować by można, że będzie to niewiele wnosząca dla działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych impreza o akademijnym i oficjalnym charakterze. Stało się jednak inaczej. Na Konferencji poruszono wiele istotnych i ważnych zagadnień, które nie zostały przysłonięte oficjalną pompą. Organizatorzy Konferencji sprawili, że wszystko przebiegało sprawnie i dyskretnie. Można było odnieść wrażenie, że Konferencja zorganizowała się sama, niemal bezobsługowo. Nie zabrakło wszystkich tych elementów imprezy, dla których warto podejmować trud przyjazdu na to coroczne, hurtowe środowiskowe spotkanie.

Federacja stowarzyszeń, czy samorząd zawodowy?

Jednym z tematów, wielokrotnie już poruszanych na podobnych spotkaniach była kwestia wyczerpywania się obecnej formy organizacyjnej środowiska rzeczoznawców majątkowych. Dostrzegalnie wzmagają i intensywnieją środowiskowe problemy spowodowane niedoskonałością aktualnej formy ruchu zawodowego, przy jednoczesnym braku zmniejszenia się dystansu do upragnionego samorządu zawodowego. Obecny sposób zorganizowania środowiska nie daje możliwości walki z zawodową miernotą i tandetą, odbijającą swe negatywne piętno na interesach odbiorców wycen, a także na dobrym imieniu zawodu. Środowiskowe parcie w kierunku samorządu zawodowego nie jest bowiem próbą ograniczania dostępu do zawodu czy też windowania cen za usługi na nienależnie wysoki poziom. Jest próbą zapanowania nad jakością usług, nad którą organizacja zawodowa oparta na stowarzyszeniach nie ma [...]