XII Kongres PFRN już za nami

XII Kongres PFRN już za nami

Nieruchomości | 1 [101] styczeń 07
Moduł: nieruchomości

W dniach 17-18.11.2006 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się XII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wydarzenie to przebiegało pod hasłem „Polska Federacja Rynku Nieruchomości - Europejska Jakość”, które odzwierciedlało zarówno charakter wystąpień kongresowych, jak i tematykę poszczególnych spotkań klubu dyskusyjnego. Ponad 500 uczestników Kongresu, w głównej mierze pośredników i zarządców nieruchomości, wzięło udział w licznych wykładach, spotkaniach, panelach dyskusyjnych na temat współczesnej kondycji i trendów na rynku nieruchomości w Polsce. XII Kongres PFRN swoją obecnością uświetnił m.in. Prof. Witold Orłowski, który wygłosił jeden z pierwszych kongresowych wykładów oraz wielu przedstawicieli urzędów państwowych, związanych z rynkiem nieruchomości.

Oscary

Podczas pierwszej części Kongresu miało miejsce wręczenie nowych nagród PFRN - Oscarów Nieruchomości. W odróżnieniu od [...]