Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw, cz. II

Nieruchomości | 8/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.8.11
Jan Łopato

O wartości rynkowej nieruchomości ze złożami kopalin, w tym kruszyw piaszczysto-żwirowych, decyduje wiele czynników o zróżnicowanym charakterze, które można pogrupować następująco:

cechy geologiczne złoża,uwarunkowania planistyczne i przyrodnicze,cechy rynku zbytu.
Wyceny wartości rynkowej tych jakże specyficznych nieruchomości można dokonać zarówno w podejściu porównawczym, jak i w podejściu dochodowym.