Wycena nieruchomości pod inwestycje liniowe

Wycena nieruchomości pod inwestycje liniowe

Nieruchomości | Luty 2011
Moduł: nieruchomości
Bogdan Grzechnik

Temat powyższy ze względu na niespójność przepisów jest wyjątkowo trudny i skomplikowany. W chwili obecnej obowiązuje § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ustęp 1 tego przepisu brzmi następująco: „Przy określaniu wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów na te cele”.