Wycena „nieruchomości drogowych” w związku z odszkodowaniem

Nieruchomości | 1/2018
Moduł: nieruchomości
Jan Łopato

Za grunty wywłaszczane lub przejmowane z mocy prawa przez podmioty publiczne w celu realizacji dróg publicznych przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji wywłaszczenie może nastąpić jedynie za słusznym odszkodowaniem. W Konstytucji nie znajdziemy jednakże wyjaśnienia, na czym polega słuszne odszkodowanie.