Wybrane problemy prawne praktyki geodezyjno-ewidencyjnej po nowelizacji prawa cz. II – zakres podmiotowy

Nieruchomości | 10/2016
Moduł: nieruchomości
Marian Wolanin

Rejestr ewidencji gruntów i budynków odzwierciedla stan aktualny i nie służy ewidencjonowaniu wszystkich dokumentów historycznie związanych ze stanem własnościowym gruntów, co oznacza, że nie można dokonywać zmian na podstawie dokumentów sprzed kilkudziesięciu lat, po których następowały kolejne czynności odzwierciedlone w ewidencji.