WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - Regulamin porządku domowego

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - Regulamin porządku domowego

Nieruchomości | 5 [45] maj 02
Moduł: nieruchomości
Maciej Tertelis

Dodatek specjalny do numeru 5/2002 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera wzór Regulaminu porządku domowego
oraz
odpowiedź eksperta na pytanie:
Na czym polega własność spółdzielcza i czym różni się ona od pełnej własności uregulowanej w Kodeksie cywilnym?


Fragment Dodatku:

Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali reguluje funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej w bardzo ogólny sposób. Celem ustawodawcy było ustanowienie takich ram prawnych, które nie okażą się zbyt sztywne i pozwolą właścicielom lokali na stanowienie takich reguł sąsiedzkiego współistnienia, które odpowiadać będą lokalnym uwarunkowaniom ich małej społeczności. Tworzenie obligatoryjnych zasad współdziałania właścicieli mijałoby się więc z sensem, tym bardziej że rodzaj i zakres ludzkich potrzeb w dużej mierze uzależniony jest od mentalności właścicieli lokali oraz zasobności ich portfeli.

Poniżej prezentuję przykładowy dokument uszczegółowiający zasady sąsiedzkiej koegzystencji - regulamin porządku domowego. Przyjęcie regulaminu uznawane jest powszechnie za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wymaga więc uchwały właścicieli lokali.