WRU czy WRA?

WRU czy WRA?

Nieruchomości | 3 (31) marzec 01
Moduł: nieruchomości
Łucja Wierzycka

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) zwykle różna od wartości rynkowej dla alternatywnego sposobu użytkowania (WRA) może być powodem wielu nieporozumień wokół wartości nieruchomości. Którą z nich należy określić w sytuacji konkretnej wyceny?

W "Gazecie Wyborczej" z 23.1.2001 r. ukazało się ogłoszenie o zastanawiającej treści. Gmina ogłosiła przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanego gruntu o powierzchni 1924 m2 wraz ze sprzedażą budynku posadowionego na tym gruncie. W treści ogłoszenia czytamy m.in.: "zakłada się, iż istniejący budynek winien zostać rozebrany, co umożliwi zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości". Określono również termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Cenę wywoławczą nieruchomości określono na 2.233.220 zł, w tym cenę gruntu na 1.741.220 zł, a cenę budynku na 492.000 zł. Co zastanawia w treści tego ogłoszenia? Oczywiście to, że budynek, który musi być rozebrany, ma określoną cenę - jest plusem, a nie minusem, ciążącym na nieruchomości. A przecież dopiero rozbiórka budynku "umożliwi zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości". Czy nie wygląda to tak, że gmina chciałaby zbyć dwie różne nieruchomości: zabudowaną i niezabudowaną, chociaż nieruchomość jest tylko jedna i nie chodzi tutaj bynajmniej o jej podział? Nie wnikając głębiej w przyczyny takiego sformułowania warunków tego konkretnego przetargu, można posłużyć się tym przykładem dla zilustrowania ważnego zagadnienia, jakim jest rodzaj wartości rynkowej nieruchomości.