Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy

Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy

Nieruchomości | 9 [49] wrzesień 02
Moduł: nieruchomości
Kazimierz Kirejczyk

Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację na rynku mieszkaniowym będzie widoczny w bardzo różnych formach. Część przejawów tego wpływu wydaje się nieunikniona, zaś pojawiania się innych można oczekiwać z pewnym prawdopodobieństwem. Jest także grupa takich zjawisk, których wystąpienie i ich intensywność zależeć będzie od kształtowania się przyszłej sytuacji w Polsce i Europie.

Wejście krajów z Europy Centralnej do UE może pod wieloma względami mieć odmienne znaczenie niż w krajach, które dołączały do Unii wcześniej. Po pierwsze, nastąpi znaczące zwiększenie wiarygodności i zmniejszenie ryzyka inwestowania w stosunku do nowych członków Unii. Będzie to miało związek z wprowadzeniem regulacji prawnych i standardów działania w różnych zawodach, związanych z rynkiem nieruchomości, stabilnością waluty i przewidywalnością rozwoju gospodarczego.

Najszybciej zareaguje na te czynniki sektor komercyjny rynku nieruchomości: biura, obiekty handlowe, magazyny, także hotele i rynek gruntów. W tych obszarach oznaki ożywienia pojawią się już po podjęciu ostatecznej decyzji o akcesie Polski do Unii, a nawet przed podpisaniem traktatu. W konsekwencji zaczną także rosnąć ceny istniejących mieszkań w miastach - centrach gospodarczych. Najprawdopodobniej sektor nowego budownictwa mieszkaniowego zareaguje z pewnym opóźnieniem.