W 2016 r. sektor nieruchomości zyska na wzroście niepewności na rynkach i w gospodarce

Nieruchomości | 4/2016

Według prognoz międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości wzrośnie w 2016 r. o 4% do rekordowego poziomu 1,34 biliona USD.

Według prognoz międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości wzrośnie w 2016 r. o 4% do rekordowego poziomu 1,34 biliona USD. Główne czynniki wzrostu aktywności inwestycyjnej to m.in. nowe źródła kapitału, silny popyt i łatwy dostęp do finansowania dłużnego. Firma Cushman & Wakefield przedstawiła swój najnowszy raport na targach MIPIM zatytułowany Atlas Outlook 2016. Zawiera on analizę trendów inwestycyjnych na światowych rynkach nieruchomości i prognozy na najbliższy rok. Z zaprezentowanego raportu wynika, że po raz pierwszy od sześciu lat globalny wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne zmniejszył się w ubiegłym roku o 2% i wyniósł 1,29 biliona USD. Jest to efekt umocnienia się kursu dolara amerykańskiego i spowolnienia aktywności inwestycyjnej w Azji, zwłaszcza na rynku gruntów inwestycyjnych. Z wyłączeniem gruntów wartość transakcji inwestycyjnych w ujęciu globalnym wzrosła o 8%. Dotyczy to szczególnie sektora nieruchomości mieszkaniowych wielorodzinnych i hotelowych oraz logistycznych. Zmiany na rynku walutowym również miały znaczący wpływ, skłaniając inwestorów do inwestowania w USA i zmniejszając wzrost obrotów mierzonych w innych walutach. Na przykład wartość transakcji w skali globalnej w dolarach amerykańskich spadła o 2%, natomiast w euro wzrosła o 17%. Największe różnice odnotowano w regionie EMEA, gdzie wolumen transakcji inwestycyjnych w dolarach nie zmienił się, a w euro wzrósł aż o 23%. Pomimo spadku aktywności inwestycyjnej w ubiegłym roku, eksperci firmy Cushman & Wakefield przewidują, że w 2016 r. wolumeny obrotów wzrosną do rekordowych poziomów. Carlo Barel di Sant’Albano, dyrektor generalny działu globalne rynki kapitałowe i usługi dla inwestorów, Cushman & Wakefield, powiedział: „Czynniki takie jak sytuacja geopolityczna, etap cyklu koniunkturalnego, niestabilność i wzrost niepewności skutkują różnicami w podejściu do alokacji aktywów i wyboru najlepszych sposobów inwestowania. Rośnie pula środków przeznaczanych na inwestycje w nieruchomości, co skutkuje wzrostem popytu. W obecnej sytuacji gospodarczej obserwujemy również coraz większe zainteresowanie sprzedażą posiadanych aktywów wśród inwestorów dążących do realizacji zysków. Z tego względu przewidujemy, że w bieżącym roku wolumen obrotów wzrośnie o 4%, przy czym skala wzrostu mogłaby być nawet większa, gdyby się ustabilizował lub zmniejszył poziom niepewności na światowych rynkach. Stopy kapitalizacji nie osiągnęły jeszcze najniższego poziomu, a stopniowy wzrost popytu wśród najemców będzie powoli przekładać się na wyższe stawki czynszów. Cykl krótkoterminowy sprzyja rynkowi nieruchomości biurowych, na którym czynsze za najlepsze powierzchnie wzrosną o 4–5% w głównych miastach USA takich jak Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles i Boston. Podobnych wzrostów należy oczekiwać także w Londynie, Dublinie, Sztokholmie, Madrycie, Sydney, Szanghaju i Tokio”. Niski koszt pozyskania kapitału w Europie oraz kolejne etapy polityki luzowania ilościowego przyczynią się do wzrostu cen aktywów i dużej podaży finansowania dłużnego. To z kolei zwiększa – wraz z upływem czasu – ryzyko niewłaściwego ulokowania kapitału, ale jednocześnie umożliwia wzrost aktywności inwestycyjnej w krótkiej perspektywie. Według prognoz wolumeny obrotów wzrosną w bieżącym roku o 5–10%, a stopy kapitalizacji zmniejszą się o 30 punktów bazowych. Ameryka Północna odnotuje w 2016 r. dalszy wzrost aktywności inwestycyjnej (głównie w USA) i cen w wyniku aktywności na rynkach najmu. W Stanach Zjednoczonych odmienne podejście do polityki stóp procentowych przyczyni się do wzrostu kursu dolara i zachęci inwestorów do lokowania kapitału w tym kraju, zwłaszcza jeżeli amerykańska gospodarka będzie nadal rozwijać się w stałym tempie. Najważniejsze miasta charakteryzujące się odpowiednią płynnością i wzrostem gospodarczym będą w dalszym ciągu przyciągać większość kupujących. Dotyczy to przede wszystkim Chicago, Los Angeles i Bostonu. Natomiast w Kanadzie niewielki popyt spowodowany spadkiem cen ropy i nadpodaż w niektórych miastach mogą hamować wzrost aktywności inwestycyjnej, ale na duże zainteresowanie mogą nadal liczyć w szczególności Toronto i Vancouver. Region Azji i Pacyfiku powróci na ścieżkę wzrostową w 2016 r. przy stabilizacji na rynku gruntów i stopniowym wzroście popytu na wybudowaną powierzchnię komercyjną. W strategiach dotyczących segmentu core i core plus nadal głównym celem inwestorów będą Japonia i Australia, ale czynnikiem spowalniającym aktywność inwestycyjną może być niewystarczająca podaż aktywów. Inne rynki mogą na tym skorzystać, co przełoży się na niewielki wzrost obrotów w regionie. Największego wzrostu aktywności inwestycyjnej można oczekiwać w głównych miastach Chin (zwłaszcza w Szanghaju) oraz w Singapurze i Korei Południowej. Zyskają także rynki core plus takie jak Tajpej i Auckland oraz mniejsze miasta w najważniejszych krajach regionu. Źródło: Cushman & Wakefield