Ustawa o rewitalizacji – aktualne problemy

Nieruchomości | 1/2018
Moduł: nieruchomości
Maciej J. Nowak

Ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.; dalej RewitalU) obowiązuje już od ponad dwóch lat. W tym okresie część gmin rozpoczęła pracę nad uchwałami, na podstawie których wskazany proces powinien być podejmowany. Nie budzi wątpliwości fakt, że realny zakres zastosowania przepisów RewitalU wywiera znaczący wpływ nie tylko na organy gminy, ale również na szeroko rozumiany rynek nieruchomości. W kolejnych narzędziach rewitalizacyjnych można bowiem odnaleźć liczne przypadki możliwości ograniczania swobodnego obrotu. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące procesu rewitalizacji. Nowe przepisy zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej mogą bowiem wywoływać liczne wątpliwości. Dlatego też zwrócę Państwa uwagę na kluczowe dylematy oraz zaproponuję sposoby ich rozwiązania. Ograniczę się jednak do najczęściej występujących i zarazem najciekawszych z perspektywy systemowej pytań. Przy okazji zastrzec trzeba również to, że RewitalU doprowadziła do nowelizacji ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), wprowadzając bardzo nieprecyzyjną (ale co do zasady potrzebną) instytucję bilansu terenów pod zabudowę.