Ustanowienie służebności przesyłu a postępowanie wywłaszczeniowe z art. 124 GospNierU

Nieruchomości | 1/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Stanisław Gurgul
Ustanowienie służebności przesyłu a postępowanie wywłaszczeniowe z art. 124 GospNierU

Źródłem ograniczeń prawa własności mogą być tylko ustawy zarówno o charakterze prywatnoprawnym, jak i publicznoprawnym. Ograniczenia te nie mogą jednak „naruszać istoty prawa własności”.