Umowy najmu – jak przetrwać na rynku nieruchomości w dobie koronakryzysu?

Nieruchomości | 5/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.5.10
Maciej Kamiński

Epidemia koronawirusa oraz wprowadzone w jej następstwie ograniczenia w prowadzeniu działalności oraz przemieszczania wpływają w sposób istotny na funkcjonowanie globalnych rynków. Eksperci podkreślają, że rzeczywistość gospodarza, jaką znamy, zakończyła się, a recesja staje się faktem.
Na wstępie warto zaznaczyć, że odniesienie się do aktualnych uwarunkowań jest trudne ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację – pojawiające się nowe doniesienia ze świata nauki dotyczące samego wirusa i będące ich następstwem zmiany w prawie dotyczące kolejnych ograniczeń w zgromadzeniach, przemieszczaniu czy prowadzeniu działalności gospodarczej. W dniu 1.4.2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. Tarczę Antykryzysową będącą pakietem aktów prawnych (61 ustaw), których celem jest przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom wprowadzonych obostrzeń. W niniejszej publikacji przybliżone zostaną aspekty prawne związane z realizacją zawartych umów najmu i podnajmu oraz wyzwania stojące przed wynajmującymi oraz zarządcami nieruchomości związane z realizacją tych umów w kontekście ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zapisów tzw. specustawy COVID-19.