Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – wybrane zagadnienia

Nieruchomości | 2/2016
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.; dalej SpółdzMieszkU) regulują zasady nabywania, wykonywania oraz przesłanki i skutki wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z ustanowieniem tegoż prawa.