Ulga podatkowa i dotacje w ramach programu „Czyste powietrze”

Nieruchomości | 1/2019

Począwszy od stycznia 2019 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi podatkowej, o ile w rozliczeniu rocznym wykażą wydatki poniesione na termomodernizację. 

Począwszy od stycznia 2019 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi podatkowej, o ile w rozliczeniu rocznym wykażą wydatki poniesione na termomodernizację. To efekt uchwalonej w listopadzie 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany te mają wspierać społeczeństwo w walce z wszechobecnym smogiem i przyczyniać się do wymiany starych, szkodliwych instalacji grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne. Stanowią jeden z etapów rządowego programu „Czyste powietrze”. Jeszcze w toku prac nad ustawą trwała dyskusja na temat tego, jakie wydatki będą mogły zostać poniesione, by uprawniały do skorzystania z ulgi. Ostatecznie sama ww. ustawa tego nie definiuje. Wiadomo natomiast, że wykaz konkretnych materiałów budowlanych i instalacji ma zostać spisany w formie rozporządzenia. Ostatecznie odliczyć będzie można nie więcej niż 53 tys. zł, na co podatnik będzie miał maksymalnie 6 lat, na wypadek gdyby jego roczne dochody były niższe. Z kolei na realizację termoinwestycji rząd przewidział okres 3 lat. Kwestia rozliczenia ulgi wzbudzała pewne kontrowersje pod koniec 2018 r., bowiem zachodziła obawa, że osoby, które zrealizują inwestycję jeszcze w minionym roku nie będą mogły na takich samych zasadach skorzystać z ulgi, jednak rząd uspokajał wtedy, że formalności związane z realizacją zwolnienia podatkowego są na tyle długie, że nie ma możliwości, by w praktyce doszło do takiej sytuacji. Co więcej, ze zwolnienia będą mogły skorzystać także osoby, które rozpoczęły prace termomodernizacyjne w swoich domach jeszcze przed styczniem 2019 r. Tacy podatnicy będą mogli odliczać od podatku wydatki poniesione i udokumentowane już od tego roku. Rząd przewidział także możliwość ubiegania się o dopłaty do inwestycji związanych z walką ze smogiem przez osoby, których nie stać na dosyć drogie inwestycje termomodernizacyjne. Ta grupa odbiorców będzie mogła ubiegać się o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (min. 7 tys. zł), przy czym łączne dofinansowanie nie mogłoby przekroczyć 90% tzw. kosztów kwalifikowanych (w maksymalnej kwocie 53 tys. zł). Kolejną formą wsparcia finansowego dla osób chcących walczyć o emisją czystszego powietrza w swoich instalacjach grzewczych mają być 15-letnie pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu (2,4%). Choć projekt ustawy był intensywnie dyskutowany w Sejmie, ostatecznie za wprowadzeniem ulgi opowiedziały się wszystkie ugrupowania polityczne. Według oczekiwań rządu z ulgi podatkowej już w pierwszym roku jej obowiązywania powinno skorzystać ok. 100 tys. osób, a liczba ta ma rosnąć w kolejnych latach.