Tereny zieleni – aspekty systemowe

Nieruchomości | 1/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.1.3
Rafał Golat

Jednym z przedziałów klasyfikacyjnych, stosowanych w polskim systemie prawnym w odniesieniu do terenów, są tereny zieleni. Mimo że pojęcie to zostało zdefiniowane, problematyka terenów zieleni jest przedmiotem interpretacyjnych wątpliwości, znajdujących odzwierciedlenie w orzecznictwie. Tereny zieleni zasługują na odrębną uwagę nie tylko w kontekście definicyjnym, ale również systemowym, w szczególności ze względu na ich odniesienia do innych kategorii pojęciowych – w obrębie jednego lub różnych aktów prawnych.