Sytuacja prawna stron stosunku najmu w czasie trwającej pandemii

Nieruchomości | 5/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.5.2
Katarzyna Siwiec
Sytuacja prawna stron stosunku najmu w czasie trwającej pandemii

Począwszy od 14.3.2020 r., a precyzyjniej od momentu wdrożenia stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), który trwał do 20.3.2020 r., a następnie stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) – sytuacja stron wielu umów najmu zmieniła się diametralnie.