Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany prawa o notariacie, który zakłada, że notariusze uprawnieni będą do wydawania postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

W dniu 13.3.2007 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany prawa o notariacie, który zakłada, że notariusze uprawnieni będą do wydawania postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. Dotychczas postanowienie takie mogło być wydane jedyne przez sąd cywilny.

Wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi, zamiast uczestniczenia w postępowaniu sądowym będą mogły uzyskać stwierdzenie nabycia spadku u notariusza, który spisze protokół z ich oświadczeniami na temat znanych spadkobierców. Protokół taki stanie się podstawą aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz sporządzi go, jeśli nie ma wątpliwości co do osób spadkobierców i wysokości ich udziałów w spadku. Podpisany przez wszystkich dziedziczących akt zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Dopiero z chwilą rejestracji w systemie dokument taki uzyska moc prawną. Taka procedura ma zapobiec nadużyciom, np. podwójnym aktom dotyczącym tego samego spadku.

Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz protokołu dziedziczenia trzeba będzie zapłacić po 50 zł (tyle samo kosztuje dziś sądowe stwierdzenie nabycia spadku).

Notariusze będą mogli również dokonywać otwarcia i ogłoszenia testamentu i sporządzać zaświadczenia dotyczące wykonawcy ostatniej woli. Spadkobiercy będą mogli zdecydować, gdzie załatwią dokument nabycia spadku: w sądzie czy u rejenta. W przypadkach jednak gdy spadek będzie objęty sporem, podmiotem wyłącznie właściwym do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku będzie w dalszym ciągu sąd.