Strategia zarządzania portfelem nieruchomości

Nieruchomości | 5/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.5.9
Maciej Kamiński

Tematem przewodnim niniejszej publikacji jest przegląd najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem portfelami nieruchomości. Problematyka ta stanowi rozwinięcie artykułu publikowanego poświęconego procedurami w zarządzaniu nieruchomościami. Zawodowe zarządzanie nieruchomościami, niezależnie od ich rodzaju jest nieodłącznie związane ze skalowaniem działalności, stosując terminologię branżową grupę zarządzanych nieruchomości określa się, jako zasób lub portfel nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością ma charakter ciągły, jest zatem procesem realizowanym na różnych poziomach – operacyjnym odnoszącym się do pojedynczych nieruchomości lub doraźnych działań oraz strategicznym obejmującym proces decyzyjny dotyczący całego zasobu zarządzanych nieruchomości. Na potrzeby niniejszej publikacji dalsza analiza dotyczyć będzie działań zarządcy w odniesieniu do całości zarządzanego zasobu, który będzie traktowany jako jedność. W artykule zamieszczonym w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 3/2019 omówione zostały procedury, jako podstawowy element wspomagający pracę zarządcy. Ich znaczenie rośnie wraz z powiększaniem się zasobu obsługiwanych nieruchomości. Są stosowane na szczeblu operacyjnym i odnoszą się do pojedynczych nieruchomości, jednak ich największą wartością jest unifikacja standardów umożliwiająca wdrożenie zarządzania strategicznego. Można zatem założyć, że zarządzanie strategiczne zasobem nieruchomości w znacznej mierze jest realizowane poprzez efektywne zarządzanie procedurami. W dalszej części analizy przybliżone zostaną główne obszary zarządzania strategicznego zasobem nieruchomości.