Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Nieruchomości | 4/2000
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Stella Brzeszczyńska

Prawie każda transakcja na rynku nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT. Różnice dotyczą stawki podatku. Niektóre czynności objęte są stawką 0%, inne - 7%, pozostałe natomiast stawką 22%. Część operacji gospodarczych objęta jest zwolnieniami od podatku, np. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. O wysokości podatku VAT decydują dwie kwestie: odpowiednia kwalifikacja dokonywanej czynności objętej podatkiem

(np. usługa budowlana) oraz zaliczenie danego obiektu budowlanego do jednej z kilku kategorii wymienionych w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB).

Stawki podatku VAT określone są w art. 18 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.; dalej VATU). Zgodnie z nim podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%, a w niektórych przypadkach wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - 7%. Ponadto stawki podatku uregulowane są w art. 50 i 51 VATU.

Stawki podatku właściwe dla budowy i sprzedaży obiektów budowlanych określone są w art. 51 ust. 1 lit. c VATU oraz w § 63 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.12.1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1045; dalej VATWykR).