Stara i nowa ulga budowlana

Stara i nowa ulga budowlana

Nieruchomości | 4 (44) kwiecień 02
Moduł: nieruchomości

Dodatek specjalny do numeru 4/2002 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera:

Odliczenia od dochodu:

- "stare" inwestycje
- spłaty kredytów spółdzielni mieszkaniowych
- ulga na wynajem.


Odliczenia od podatku:

- budowy rozpoczęte w latach 1997-2001
- kasa mieszkaniowa


Nowa ulga budowlana

Prakyka - pytania od czytelników


Fragment dodatku:

Ulgi budowlane związane z budową domu lub lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe mają swoją historię. Co kilka lat modyfikowano warunki, na jakich można było dokonywać odliczeń. Do końca 1996 r. wydatki na cele mieszkaniowe podatnika można bowiem było odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. Od 1.1.1997 r. jedynie trzy kategorie wydatków dawały taką możliwość. Były to wydatki na budowę domu na wynajem, wydatki przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do 31.5.1992 r. oraz wydatki poniesione przed 1.1.1997 r. na cele mieszkaniowe określone w ustawie.

Od 2002 r. wprowadzono zupełnie nowe zasady odliczania ulgi budowlanej. Nie obejmują one już wydatków poniesionych na budowę, lecz wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na budowę lub zakup mieszkania.

Dzisiaj ulgi rozliczane są na różnych zasadach, w zależności od tego, kiedy została rozpoczęta inwestycja budowlana. Obowiązuje tu zasada ochrony praw nabytych.

ODLICZENIA OD DOCHODU

"Stare" inwestycje

Po zmianie zasad odliczania dokonanej w roku 1997 sytuacja podatników, którzy rozpoczęli budowę pod rządami "starych" przepisów, tzn. w latach 1992-1996, zgodnie z którymi odliczali kwoty wydatków od dochodu, a nie od podatku, została ostatecznie uregulowana w ustawie z 8.5.1998 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 471). Ci, którzy kontynuują po 1.1.1997 r. rozpoczęte w latach 1992-1996 inwestycje związane z ulgą budowlaną, są uprawnieni do odliczania poniesionych wydatków na starych zasadach, tzn. mają prawo do pomniejszenia o te wydatki dochodu do opodatkowania. Nie może to jednak trwać dłużej niż do końca 2004 r.

Także "odbieranie" odliczenia z ww. tytułu nie mającego pokrycia w dochodzie w latach poprzednich może być kontynuowane do wyczerpania limitu ulgi.