Standardy wyceny nieruchomości już w sierpniu

Nieruchomości | 4/2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało, że do końca wakacji wejdą w życie standardy wyceny nieruchomości.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało, że do końca wakacji wejdą w życie standardy wyceny nieruchomości.
Zdaniem przedstawicieli resortu są one konieczne, bowiem na rynku zapanował chaos, a operaty szacunkowe często są opracowywane pod kątem danego zapotrzebowania – np. wartość tej samej nieruchomości jest w jednym opracowaniu zaniżana na potrzebę transakcji, ale w innym zawyżana w związku z koniecznością uzyskania kredytu bankowego. Poza tym często osoby wywłaszczone czują się pokrzywdzone w związku z wyceną ich gruntów. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, który wraz z zespołem ekspertów opracowuje standardy, zwraca uwagę na to, jak wiele operatów majątkowych wykonuje się teraz metodą porównawczą (ok. 70–80 tys. rocznie), ale tylko niewielki procent z nich (kilkaset) jest podważana. W opinii resortu standardy powinny wprowadzić proste i klarowne zasady, obowiązujące zarówno osoby prywatne, jak i przedstawicieli organów państwowych, co przełoży się także na zyski dla gospodarki.
W planach rządu jest jeszcze przygotowanie standardów dotyczących m.in. dróg, infrastruktury przesyłowej, czy też gruntów rolnych i leśnych.