Sprawiedliwe „Mieszkanie dla Młodych”?

Nieruchomości | 5/2013

Od 2014 r. ma zacząć obowiązywać nowy rządowy program wsparcia społeczeństwa przy zakupie mieszkania. W ramach „Mieszkania dla Młodych” państwo ma dopłacić do wkładu własnego wniesionego przy nabyciu lokum.

Od 2014 r. ma zacząć obowiązywać nowy rządowy program wsparcia społeczeństwa przy zakupie mieszkania. W ramach „Mieszkania dla Młodych” państwo ma dopłacić do wkładu własnego wniesionego przy nabyciu lokum. Już teraz powstaje pytanie – czy program nie będzie prowokował do nadużyć w kwestii limitów cenowych? Obawy te są uzasadnione. Dowodem na to było sztuczne obniżanie cen mieszkań, a podwyższanie cen garaży, do czego dochodziło przy programie „Rodzina na Swoim”. Według jego zasad możliwość uzyskania wsparcia państwa była uzależnienia od ceny mieszkania. Dzięki temu można było sfinansować zakup także tych nieruchomości, które przy regularnych cenach przypisanych odpowiednio powierzchni mieszkaniowej i garażowej, nie zostałyby zakwalifikowane do programu. Z zakończonego programu skorzystało 182 tys. rodzin.

Ministerstwo Budownictwa tłumaczy, że podstawową różnicą między „Rodziną na Swoim” a „Mieszkaniem dla Młodych” będzie to, że w nadchodzącym programie obowiązywać będzie dopłata do wkładu własnego, a nie do odsetek. Mimo, że resort jest spokojny, specjaliści są pełni obaw. Ich zdaniem, zmiana zasad finansowania nie załatwi sprawy, a podstawowe kryterium przyznania tego kredytu nie zmieni się. Dalej będzie nim cena mieszkania, co wciąż będzie prowokowało deweloperów do manipulowania cenami powierzchni o różnym przeznaczeniu.

Zdaniem Ministra Stycznia do nadużyć w tym zakresie nie dojdzie. Uczciwych ma przed tym chronić fakt, że wysokość dopłaty do wkładu własnego będzie ustalana według górnego limitu ceny obowiązującego w miejscowości, w której nabywane ma być mieszkanie (wyliczonego na podstawie wartości odtworzeniowej), a nie na podstawie samej ceny lokalu. Dla przykładu, jeśli dana rodzina będzie zainteresowana nabyciem lokalu o powierzchni 50 m2 (a granica ceny w danej lokalizacji będzie wynosiła 3,2 tys. zł/m2) i uda się jej znaleźć mieszkanie w cenie 3 tys. zł/m2, dopłata w wysokości 10% zostanie naliczona od stawki 3,2 tys. zł/m2. Minister zachęca do negocjowania cen z deweloperami, bowiem to może zapewnić większą dopłatę.

Dodatkowymi zabezpieczeniami przed nadużyciami mają być również inne obostrzenia. Z „Mieszkania dla Młodych” będą mogli skorzystać tylko ci, którzy wcześniej nie posiadali tytułu prawnego do żadnego lokalu, czy domu. W poprzednim programie mogły brać udział osoby, które nie miały tytułu prawnego w chwili podpisywania umowy kredytowej. Ponadto, jeśli ktoś kupi mieszkanie w ramach nowego programu, nie będzie mógł go sprzedać, ani wynająć przez okres 5 lat. Jeśli nie dostosują się do tej zasady, mogą częściowo stracić dofinansowanie do wkłady własnego.

Źródło: Rzeczpospolita