Spór o podatek leśny i rolny rozstrzygnięty

Nieruchomości | 12/2018
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.18.12.8
Miron Tadych
Spór o podatek leśny i rolny rozstrzygnięty

Przez kilka ostatnich lat trwała ożywiona dyskusja, niejednokrotnie kończąca się na salach sądowych, którą sprowadzić można do pytania – według jakiej stawki należy regulować podatek od gruntów leśnych i rolnych zajętych przez urządzenia przesyłowe? Ponieważ w grę wchodziły duże pieniądze żadna ze stron sporu nie mogła czuć się pewnie wobec bardzo rozbieżnych wyroków sądowych. Ostatecznie sprawę rozstrzygnęła właśnie przyjęta nowelizacja ustaw podatkowych.