Specustawa mieszkaniowa – zbawienie czy przekleństwo?

Nieruchomości | 5/2018
Moduł: nieruchomości
Maciej Kamiński

W dniu 15.3.2018 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt tzw. specustawy mieszkaniowej (SpecMieszU), zawierającej szereg zmian dotyczących zmian procedur lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Głównym celem proponowanych zmian jest przyspieszenie realizacji programu „Mieszkanie Plus”, jednak część zapisów specustawy mieszkaniowej spotkała się z krytyką specjalistów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego a także organizacji miejskich. Pomimo iż w zamyśle projekt ułatwiać ma realizację inwestycji mieszkaniowych w ramach programu „Mieszkanie Plus”, to sam program nie znalazł się w jego treści. Jest to jeden z podstawowych zarzutów ekspertów oraz organizacji pozarządowych działających w ramach Kongresu Ruchów Miejskich. Ułatwienia przewidziane planowaną ustawą będą miały zastosowanie wobec wszystkich inwestycji mieszkaniowych, nie tylko tych realizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości.