Służebność przesyłu – stanowienie prawa w KSWS?

Nieruchomości | 5/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.5.8
Włodzimierz Paszcza

Co do zasady, wynagrodzenie za prawo służebności przesyłu składa się z dwóch elementów:

1) wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości obciążonej (w tym prawa użytkowania wieczystego), jako wynagrodzenia za służebność czynną, 2) odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzeń przesyłowych, jako rekompensaty za służebność bierną.