Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, cz. II

Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, cz. II

Nieruchomości | 09 [145] wrzesień 2010
Moduł: nieruchomości
Włodzimierz Paszcza

Jak już na wstępie wspomniałem, art. 3054 KC wskazuje, że do służebności przesyłu stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych.