Skutki prawne odbioru robót budowlanych

Nieruchomości | 8/2017
Moduł: nieruchomości
Edyta Targońska
Skutki prawne odbioru robót budowlanych

Temat odbioru robót budowlanych jest ciągle żywy zarówno wśród środowiska prawniczego, jak i inżynierskiego. Trudno się dziwić, bo pod wieloma względami jest to problematyka bardzo istotna zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy robót. Na etapie odbioru wciąż powstają spory, które częstokroć wynikają z różnego rozumienia jego charakteru oraz konsekwencji, jakie ze sobą niesie. Samo pojęcie odbioru, co do zasady, kojarzy się z odbiorem robót budowlanych. Niemniej jednak z terminem tym spotkamy się również w umowie o dzieło oraz w ustawie deweloperskiej. Omówienie istoty odbioru lokalu mieszkalnego – z racji doniosłości tematu nie tylko dla potencjalnych nabywców mieszkań – będzie przedmiotem odrębnego artykułu.