Skutki nieujawnienia wieczystoksięgowego wpisu ostrzeżenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Nieruchomości | 5/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.5.2
Daniel Jakimiec

Czynności prawne i procesowe uczestników postępowania restrukturyzacyjnego wpływają na jego sprawność oraz efektywność. Dla prawidłowego ich dokonania nie pozostaje bez znaczenia wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego ujawniający ograniczenie lub wyłączenie dłużnika w rozporządzaniu prawem do nieruchomości. Przy czym implikacją wadliwych czynności prawnych i procesowych jest nierzadko uszczuplenie aktywów majątku dłużnika dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Powoduje to konieczność podejmowania czynności prawnych mających na celu usuniecie takiego stanu rzeczy. Stąd też wadliwość czynności prawnych posiada znaczenie prakseologiczne dla prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.