Skrócenie okresu podaży lokalu komercyjnego

Nieruchomości | 4/2016
Moduł: nieruchomości
Maciej Kamiński

Najem nieruchomości komercyjnych jest jednym z najprężniej rozwijających się, ale jednocześnie najtrudniejszych segmentów rynku nieruchomości. Ceną za możliwość uzyskania korzystniejszych niż w przypadku mieszkań, stawek czynszu jest większa nieprzewidywalność oraz podwyższone ryzyko pustostanów. Zgodnie z raportem „Marketbeat jesień 2015” (Cushman&Wakefield) na atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości komercyjnych w Polsce wpływa przede wszystkim rozwijająca się gospodarka, spadające bezrobocie, stały dostęp funduszy z Unii Europejskiej oraz niski poziom stóp procentowych. Prognozowana podaż nowoczesnych powierzchni handlowych wyniesie 616 000 m2, co będzie stanowić wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku 2014. Tak istotny wzrost nowych powierzchni oddawanych w parkach handlowych ma istotny wpływ na absorbcję lokali usługowych położonych poza nowoczesnymi obiektami. Autorzy raportu wskazują na odmienny charakter głównych ulic handlowych jako komplementarne względem galerii miejsca robienia zakupów i spędzania wolnego czasu. Najczęściej wymienianymi branżami są gastronomia, moda i usługi codzienne. Ze względu na ograniczoną dostępność lokali przy głównych ulicach handlowych czynsze utrzymują się na wysokim poziomie i kształtują się na poziomie 75–85 EUR/m2/m-c w przedziale lokali ok. 100 m2 w najlepszych lokalizacjach. Największy potencjał wzrostowy prognozowany jest w Warszawie oraz Krakowie. Do największych problemów rozwojowych ulic handlowych zaliczyć można rozdrobnienie struktury własnościowej powierzchni handlowej oraz brak zintegrowanej strategii rozwoju tego segmentu rynku.