Senat bez poprawek do noweli przenoszącej m.in. geodezję i kartografię do MIiR

Nieruchomości | 6/2018

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Podczas głosowania za przyjęciem projektu było 54 senatorów, a przeciw 27. Nic już zatem prawdopodobnie nie stanie na przeszkodzie, by kompetencje związane z kartografią, geodezją oraz infrastrukturą informacji przestrzennej należały do utworzonego w lutym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W opinii wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, takie działania zmierzają do stworzenia podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny. Poza przeniesieniem kompetencji związanych z ww. działami nowelizacja ustawy zakłada, że odpowiedzialność za tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej będzie ponosił Główny Geodeta Kraju, a minister ds. budownictwa będzie nadzorował i koordynował zbieranie informacji zasilających zasoby serwisu. Z systemu dostępnego pod adresem www.geoportal.gov.pl na co dzień korzystają przedstawiciele wielu branż związanych z szeroko rozumianymi nieruchomościami (m.in. geodeci, kartografowie, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, projektanci, urzędnicy).